Projektet

Kërkimi i Projekteve

Kategoritë e Projekteve

Kyqja kryesore e ujësjellësit

Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Uçë - Istog

Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Uçë - Istog

  • Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Uçë - Istog
Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat: Cerrcë, Lubozhdë dhe Prigodë - Istog

Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat: Cerrcë, Lubozhdë dhe Prigodë - Istog

  • Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat: Cerrcë, Lubozhdë dhe Prigodë - Istog
Ndërtimi i kanalizimit në Gurrakoc - Istog

Ndërtimi i kanalizimit në Gurrakoc - Istog

  • Ndërtimi i kanalizimit në Gurrakoc - Istog
  • Lagjia Palokaj - vazhdim projekti
Ndërtimi dhe betonimi i kanalit të Grabanicës - Lot 1

Ndërtimi dhe betonimi i kanalit të Grabanicës - Lot 1

  • Ndërtimi dhe betonimi i kanalit të Grabanicës, Lot 1 - Klinë
Rehabilitimi i sistemit të ujësjellësit në Mitrovicën Jugore, Vushtrri dhe Skenderaj.

Rehabilitimi i sistemit të ujësjellësit në Mitrovicën Jugore, Vushtrri dhe Skenderaj.

  • Përmirësimi i kualitetit të ujit duke kontribuar në mirëqenien e qytetarëve.
Furnizimi dhe instalimi i pjesëve për modernizimin e filtrave të shpejtë në Stacionin e Filtrimit

Furnizimi dhe instalimi i pjesëve për modernizimin e filtrave të shpejtë në Stacionin e Filtrimit

  • Furnizimi dhe instalimi i pjesëve për modernizimin e filtrave të shpejtë
Fabrika e ujit - Gjakovë

Fabrika e ujit - Gjakovë

  • Ndërtimi i fabrikës së ujit të pijshëm në Komunën e Gjakovës
Ndërtimi i sistemeve të ujësjellësit në 23 fshatra të Shqipërisë Veriore, regjionet e Dibrës, Shkodrës dhe Kukësit

Ndërtimi i sistemeve të ujësjellësit në 23 fshatra të Shqipërisë Veriore, regjionet e Dibrës, Shkodrës dhe Kukësit

  • Ndërtimi i 15 skemave të ujësjellësit në Regjionin e Shkodrës, Kukësit dhe Dibrës.
RSS
12345678910 Last

NA NDIQNI NË RRJETET SOCIALE