Projektet

Kërkimi i Projekteve

Kategoritë e Projekteve

Ujësjellës

Ndërtimi i sistemit për furnizim me ujë të pijshëm për fshatrat Petrovë dhe Raçak në komunën e Shtimes

Ndërtimi i sistemit për furnizim me ujë të pijshëm për fshatrat Petrovë dhe Raçak në komunën e Shtimes

  • Ndërtimi i sistemit për furnzimin me ujë të pijshëm për fshatrat e Shtimes
Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Saradran

Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Saradran

  • Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Saradran, vazhdim projekti - Istog
Kompletimi i punëve MUNINFRA 3 Lot 3 Grupi 1

Kompletimi i punëve MUNINFRA 3 Lot 3 Grupi 1

  • Dragash -  Gjakovë - Suharekë - 
Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në qendër të Prizrenit

Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në qendër të Prizrenit

  • Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në pjesën qendrore të Prizrenit
Furnizimi dhe instalimi i tubave dhe pjesëve fazonike

Furnizimi dhe instalimi i tubave dhe pjesëve fazonike

  • Furnizimi dhe instalimi i tubave dhe pjesëve fazonike ne Gjakovë
Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Cerrcë-Lubozhdë - Faza e Dytë

Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Cerrcë-Lubozhdë - Faza e Dytë

  • Ndërtimi i kanalizimit për fshatin Cerrcë dhe Lubozhdë, faza II - Istog
Completion of works under Muninfra, Sewerage System

Completion of works under Muninfra, Sewerage System

  • Completion of works under Muninfra 3 - llot 3 - Group 3
Kompletimi i punëve nën MUNINFRA Lot 3 - Grupi 2

Kompletimi i punëve nën MUNINFRA Lot 3 - Grupi 2

  • Ndërtimi i kanalizimit dhe sistemi i drenazhimit të ujit atmosferik - K. Junik
RSS
12345678910 Last

NA NDIQNI NË RRJETET SOCIALE