Projektet

Kërkimi i Projekteve

Kategoritë e Projekteve

Furnizimi me pjesë për punët shtesë

Sanimi, rekonstruktimi dhe rritja e kapacitetit ujor për furnizim me ujë të pijshëm

Sanimi, rekonstruktimi dhe rritja e kapacitetit ujor për furnizim me ujë të pijshëm

  • Sanimi, rekonstruktimi dhe rritja e kapacitetit ujor për furnizim me ujë të pijshëm- Kaçanik
Implementimi i punimeve në Veri të Kosovës

Implementimi i punimeve në Veri të Kosovës

  • Ndërtimi dhe rehabilitimi i rrjedhës së ujit, trotuareve, etj

 

 

Ndërtimi i kanalizimit fekal

Ndërtimi i kanalizimit fekal

  • Ndërtimi i kanalizimit fekal në Istog të poshtëm.
Ndërtimi i kanalizimit fekal

Ndërtimi i kanalizimit fekal

  • Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Rakosh, faza II
Linja e ujit të pijes nga bazeni i Radoniqit

Linja e ujit të pijes nga bazeni i Radoniqit

  • Linja e Ujit të pijes nga bazeni i Radoniqit
  • Faza e II-të-LINJA ANADRINI - lot I
Instalimi i masave mbrojtëse dhe rehabilitimi i rrjetit shpërndarës

Instalimi i masave mbrojtëse dhe rehabilitimi i rrjetit shpërndarës

  • Instalimi i masave mbrojtëse  dhe rehabilitimi i rrjetit shpërndarës - F. Kosovë
Ndertimi i rrjetit të ujësjellësit

Ndertimi i rrjetit të ujësjellësit

  • Ndertimi i rrjetit të ujësjellësit për "Llamkos - Bukosh" - Vushtrri
Ndërtimi i kanalizimit në lagjen "RAE" - Komuna e Pejës

Ndërtimi i kanalizimit në lagjen "RAE" - Komuna e Pejës

  • Projekti është realizuar në afatet e parapara dhe me sukses.
RSS
12345678910 Last

NA NDIQNI NË RRJETET SOCIALE