Projektet

Kërkimi i Projekteve

Kategoritë e Projekteve

Analiza e stabilitetit të ndërtesës

Ndërtimi i gypit të ujësjellesit

Ndërtimi i gypit të ujësjellesit

  • Ndërtimi i gypit të ujësjellesit në lagjen "Dardania" - Gjakovë
Ndërtimi i kanalizimit

Ndërtimi i kanalizimit

  • Ndertimi i kanalizimit në Gurrakoc - Istog
Rehabilitimi i gypave të ujësjellësit

Rehabilitimi i gypave të ujësjellësit

  • Rehabilitimi i gypave të ujësjellësit në zonat 5, 7, 11 dhe 12 - Pejë
Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit

Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit

  • Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në Mitrovicë, Faza e IV
Furnizim i zonave me ujë me presion të ulët

Furnizim i zonave me ujë me presion të ulët

  • Furnizim i zonave me ujë me presion të ulët në Kodrën e Çabratit - Gjakovë
Ndërtimi ujësjellësit për rrjetin shpërndarës në K. e Pejës

Ndërtimi ujësjellësit për rrjetin shpërndarës në K. e Pejës

  • Ndërtimi ujësjellësit për rrjetin shpërndarës në Gllaviçicë, Leshan dhe Kliqinë
Renovimi i fushës së futbollit sintetike

Renovimi i fushës së futbollit sintetike

  • Renovimi i fushës së futbollit sintetike - Istog
Lot 3 - Water & Sanitation

Lot 3 - Water & Sanitation

  • Lot 3 - Water & Sanitation(Leposavic and Skënderaj) 
RSS
12345678910 Last

NA NDIQNI NË RRJETET SOCIALE