Projektet

Kërkimi i Projekteve

Kategoritë e Projekteve

Ndërtimi i stacionit të pompave

Rehabilitimi dhe ndërtimi i rezervuarit të ujit të pijës

Rehabilitimi dhe ndërtimi i rezervuarit të ujit të pijës

  • Rehabilitimi dhe ndërtimi i rezervuarit të ujit të pijës në Peranë - Podujevë
Rregullimi i ujësjellësit

Rregullimi i ujësjellësit

  • Rregullimi i ujësjellësit në fshatin Kosh - Istog
Ndërtimi i stacionit të pompave - Istog

Ndërtimi i stacionit të pompave - Istog

  • Ndërtimi i stacionit të pompave në Osojan - Istog
Construction of pipeline,reservoir and water filters, Installation of pumping system.

Construction of pipeline,reservoir and water filters, Installation of pumping system.

For neighbourhoods Tophane, Velania and Kodra e Trimave I & II, in Badovc and in Prishtinë.
Reconstruction and supply of steel pipe under pressure

Reconstruction and supply of steel pipe under pressure

  • Reconstruction and supply of steel pipe under pressure - Bivolak
Ndërtimi i qendrave të regjistrimit civil

Ndërtimi i qendrave të regjistrimit civil

  • Ndërtimi i qendrave të regjistrimit civil: Pejë, Deçan, Rahovec dhe Novobërd.
Riparimet rreth ndërhyrjeve emergjente

Riparimet rreth ndërhyrjeve emergjente

  • Riparimet rreth ndërhyrjeve emergjente në kullën ekzistuese të Lash UKAJ - Istog
Riparimet rreth ndërhyrjeve emergjente

Riparimet rreth ndërhyrjeve emergjente

  • Riparimet rreth ndërhyrjeve emergjente në Mullirin ekzistues të Ali BICAJ - Istog
RSS
12345678910 Last

NA NDIQNI NË RRJETET SOCIALE