Projektet

Kërkimi i Projekteve

Kategoritë e Projekteve

Kyqja kryesore e ujësjellësit

Ndërtimi i kanalizimit

Ndërtimi i kanalizimit

  • Ndërtimi i kanalizimit në lagjen Strana në Komunën e Rahovecit
Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit

Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit

  • Për fshatrat: Dabidol, Qifllak, Polluzhë, Petkoviq dhe Kramovik - Rahovec
Ndërtimi i gypsjellësit dhe rrjeti shpërdarës

Ndërtimi i gypsjellësit dhe rrjeti shpërdarës

  • Ndërtimi i gypsjellësit për fshatin Nakell, Nabërgjan dhe rrjeti shpërdarës për fshatin Nakell
Rehabilitimi i sistemeve të ujitjes

Rehabilitimi i sistemeve të ujitjes

  • Rehabilitimi i sistemeve të ujitjes në Pejë, Gjakovë, Istog dhe Deçan.
Ndërtimi i tubit të furnizimit me ujë të pijshëm - Istog

Ndërtimi i tubit të furnizimit me ujë të pijshëm - Istog

  • Ndërtimi i tubit të furnizimit me ujë të pijshëm Zallq - Osojan, Istog
Rregullimi i ujësjellësit në fshatin Likoshan - Drenas

Rregullimi i ujësjellësit në fshatin Likoshan - Drenas

  • Rregullimi i ujësjellësit në fshatin Likoshan - Drenas
Ndërtimi i rezervuarit të ujit

Ndërtimi i rezervuarit të ujit

  • Ndërtimi i rezervuarit të ujit për fshatin Nderkombëtar.
Ndërtimi i ujësjellësit

Ndërtimi i ujësjellësit

  • Ndërtimi i ujësjellësit Gurrakoc-Zallq, Istog
RSS
First 3456789101112 Last

NA NDIQNI NË RRJETET SOCIALE