Alfa.i është ndërmarrje inxhinierike, konsulente dhe ndërtimore me numër të madh projektesh të realizuara në Kosovë dhe jashtë saj. 

Ne realizojmë projekte kombëtare për klientët tanë në mënyrë efikase dhe të suksesshme, veçanërisht në fushat:

  • Inxhinieri e ndërtimit
  • Menaxhim të Infrastrukturës
  • Menaxhim të ndërtimit
  • HVAC
  • Arkitekturë
Më shumë

398

Projekte në total

385

Të Përfunduara

13

Në proces

22

Vite Përvojë

PUNA JONË NË PROCES

Këtu mund ti shihni disa nga projektet tona të cilat janë në procesë e sipër:
Ndërtimi i dy objekteve banesave në Suhadoll-Graçanicë
41%
Ndërtimi i çerdheve në Gllogoc, Skenderaj dhe Vitomiricë
74%
Ventilimi dhe klimatizimi i salles se sportit 1 Tetori
11%
Ndërtimi i Parkut në lagjen Arbëria - Lot 1
23%
Ndërtimi i pesë zyrave rajonale të AVUK-ut
77%

PARTNERËT 

 

ISO ÇERTIFIKIMET