Alfa.i është ndërmarrje inxhinierike, konsulente dhe ndërtimore me numër të madh projektesh të realizuara në Kosovë dhe jashtë saj. 

Ne realizojmë projekte kombëtare për klientët tanë në mënyrë efikase dhe të suksesshme, veçanërisht në fushat:

  • Inxhinieri e ndërtimit
  • Menaxhim të Infrastrukturës
  • Menaxhim të ndërtimit
  • HVAC
  • Arkitekturë
Më shumë

387

Projekte në total

375

Të Përfunduara

12

Në proces

21

Vite Përvojë

PUNA JONË NË PROCES

Këtu mund ti shihni disa nga projektet tona të cilat janë në procesë e sipër:
Drenazhimi, kanalizimi, Ujësjellësi në Filologjik, FSHMN, Filozofik
97%
Construction of kindergartens in Gllogoc/Gllogovac, Skenderaj
45%
Construction of Household Efficiency Retrofits (HER)
70%

Partnerët