Konsulenca

Kërkimi i Projekteve

Kategoritë e Projekteve


Inxhinierët tanë të kualifikuar janë gjithmonë të hapur për të matur dhe interpretuar në mënyrë korrekte vizionin dhe kërkesat e klientëve duke përfshirë dhe preferencat e tyre statike.

Para çdo planifikimi ekspertët tanë kalojnë sado kohë të nevojshme me përfaqësuesit e klientëve për të arritur zgjidhjen e duhur.

Departamenti i konsulencës është i specializuar në:

  • Studime fizibiliteti
  • Planifikim
  • Dizajn
  • Ndërtim të lartë dhe të ulët
  • Menaxhim dhe mbikëqyrje të projekteve ndërtimore etj.

Ofron shërbime si:

  • Projekte arkitekturore;
  • Menaxhim dhe mbikëqyrje të projekteve ndërtimore;
  • Ndërtim të ulët të mesëm dhe të lartë me kualitet konkurues në tregun e Kosovës dhe më gjerë

Inxhinierët tanë të kualifikuar janë gjithmonë të hapur për të matur dhe interpretuar në mënyrë korrekte vizionin dhe kërkesat e klientëve duke përfshirë dhe preferencat e tyre statike. Para çdo planifikimi ekspertët tanë kalojnë sado kohë të nevojshme me përfaqësuesit e klientëve për të arritur zgjidhjen e duhur.

 

NA NDIQNI NË RRJETET SOCIALE