Ndërtimi

Kërkimi i Projekteve

Kategoritë e Projekteve


Në departamentin e ndërtimit kompania jonë me anë të 11 inxhinierëve të përhershëm si dhe më shumë se 35 bashkëpunëtorëve të jashtëm ofron shërbime në hartimin, ekzekutimin dhe menaxhimin e projekteve ndërtimore. Ndër të tjera veçojmë:

 • Ndërtimin e sistemit të ujësjellësve
 • Ndërtimin e sistemit të kanalizimeve fekale
 • Ndërtimin e sistemit të kanalizimeve atmosferike
 • Impiante të pastrimit të ujërave të zeza
 • Impiante të pastrimit të ujit të pijes
 • Instalimi i sistemit te kontrollës së kualitetit gjatë ekzekutimit të projekteve
 • Instalimi i sistemit të mbrojtjes në punë gjatë ekzekutimit të projekteve
 • Mbrojtja e ambientit gjatë ekzekutimit të projekteve
 • Ndërtimin e rrugëve
 • Ndërtimin e spitaleve
 • Ndërtimin e shkollave
 • Ndërtimin e objekteve sociale
 • Ndërtimin e sistemit të kanaleve të ujitjes
 • Ndërtimin e objekteve afariste/banesore
 • Ndërtimin e objekteve të administratës

NA NDIQNI NË RRJETET SOCIALE