Projektet

Kërkimi i Projekteve

Kategoritë e Projekteve

Furnizimet

Ndërtimi i shtëpizave të pompave, furnizim dhe montim i pompave të ujit

Ndërtimi i shtëpizave të pompave, furnizim dhe montim i pompave të ujit

  • Ndërtimi i shtëpizave, furnizim dhe montim i pompave të ujit
Furnizim me gypa PE

Furnizim me gypa PE

  • Furnizim me gypa PE
Furnizim me gypa plastike të brinjëzuar ⊘ 400mm - Trepça

Furnizim me gypa plastike të brinjëzuar ⊘ 400mm - Trepça

  • Për Ndërrmarrjen në Administrim të AKP-ës - Trepça
Furnizimi dhe instalimi i pjesëve për modernizimin e filtrave të shpejtë në Stacionin e Filtrimit

Furnizimi dhe instalimi i pjesëve për modernizimin e filtrave të shpejtë në Stacionin e Filtrimit

  • Furnizimi dhe instalimi i pjesëve për modernizimin e filtrave të shpejtë
Furnizimi me gypa të kanalizimit dhe ujësjellësit për Komunën e Istog-ut

Furnizimi me gypa të kanalizimit dhe ujësjellësit për Komunën e Istog-ut

  • Furnizimi me gypa të kanalizimit dhe ujësjellësit për Komunën e Istogut - Lagja Qapkunaj
Furnizimi me gypa të kanalizimit dhe ujësjellësit për territorin e komunës së Istog-ut

Furnizimi me gypa të kanalizimit dhe ujësjellësit për territorin e komunës së Istog-ut

  • Furnizimi me gypa të kanalizimit dhe ujësjellësit për territorin e komunës së Istog-ut
Furnizimi me pjesë rezervë të ujësjellësit dhe kanalizimit

Furnizimi me pjesë rezervë të ujësjellësit dhe kanalizimit

  • Furnizimi me pjesë rezervë të ujësjellësit dhe kanalizimit - Mitrovicë
Furnizimi me gypa dhe pjesë fazonike

Furnizimi me gypa dhe pjesë fazonike

  • Furnizimi me gypa dhe pjesë fazonike për rrjetët e ujësjellësit në qytet - Mitrovicë
RSS
123456

NA NDIQNI NË RRJETET SOCIALE