Projektet

Kërkimi i Projekteve

Kategoritë e Projekteve

Konsulenca

Hartimi i projektit për ndriqim publik në fshatrat: Tërn, Lubovc, Koshare, Slivovë dhe Muhoc - Ferizaj

Hartimi i projektit për ndriqim publik në fshatrat: Tërn, Lubovc, Koshare, Slivovë dhe Muhoc - Ferizaj

  • Hartimi i projektit për ndriqim publik në fshatrat: Tërn, Lubovc, Koshare, Slivovë dhe Muhoc
Hartimi i projektit detal të Palestres  Sportive - Dragash

Hartimi i projektit detal të Palestres Sportive - Dragash

  • Hartimi i projektit detal të Palestres  Sportive - Dragash
Revidimi i projekteve për investimet kapitale

Revidimi i projekteve për investimet kapitale

  • Revidimi i projekteve për investimet kapitale për v. 2013 - Mitrovicë
Hulumtimi për ndërtimin e akumulimit të ujit

Hulumtimi për ndërtimin e akumulimit të ujit

  • Hulumtimi për ndërtimin e akumulimit të ujit në lumin Mirusha në Malishevë
Hartimi i projekteve për ndërtimin e rrugëve

Hartimi i projekteve për ndërtimin e rrugëve

  • Në fshatin Gjinovc dhe kanalizimin në Bllacë - Suharekë
Hartimi i projektit zbatues për rregullimin e përroit Vellusha

Hartimi i projektit zbatues për rregullimin e përroit Vellusha

  • Në Taukbashqe dhe rrugën Tomorri - Prishtinë
Hartimi i projektit Unaza e Brendshme - Pjesa Lindore

Hartimi i projektit Unaza e Brendshme - Pjesa Lindore

  • Hartimi i projektit Unaza e Brendshme - Pjesa Lindore
Kryerja e analizës gjeomekanike

Kryerja e analizës gjeomekanike

  • Kryerja e analizës gjeomekanike të truallit të International village
RSS
1234

NA NDIQNI NË RRJETET SOCIALE