Projektet

Kërkimi i Projekteve

Kategoritë e Projekteve

Impiante për pastrimin e ujërave të zeza

Completion of works under Muninfra, Sewerage System

Completion of works under Muninfra, Sewerage System

  • Completion of works under Muninfra 3 - llot 3 - Group 3
Kompletimi i punëve nën MUNINFRA Lot 3 - Grupi 2

Kompletimi i punëve nën MUNINFRA Lot 3 - Grupi 2

  • Ndërtimi i kanalizimit dhe sistemi i drenazhimit të ujit atmosferik - K. Junik
Ndërtimi i impiantit për pastrimin e ujërave të zeza

Ndërtimi i impiantit për pastrimin e ujërave të zeza

  • Ndërtimi i impiantit për pastrimin e ujërave të zeza - Prishtinë
RSS

NA NDIQNI NË RRJETET SOCIALE