Projektet

Kërkimi i Projekteve

Kategoritë e Projekteve

Sisteme të ujitjes

Reconstruction and supply of steel pipe under pressure

Reconstruction and supply of steel pipe under pressure

  • Reconstruction and supply of steel pipe under pressure - Bivolak
Rehabilitimi i sistemeve të ujitjes

Rehabilitimi i sistemeve të ujitjes

  • Rehabilitimi i sistemeve të ujitjes në Pejë, Gjakovë, Istog dhe Deçan.
Ndërtimi i sistemit të ujitjes pikë-pikë

Ndërtimi i sistemit të ujitjes pikë-pikë

  • Për tërë sipërfaqen e Fshatit Ndërkombëtar - Prishtinë
Sistemi i ujitjes dhe ndërtimi i stacionit të pompave

Sistemi i ujitjes dhe ndërtimi i stacionit të pompave

  • Sistemi i ujitjes dhe ndërtimi i stacionit të pompave
Ndërtimi i sistemit të ujitjes

Ndërtimi i sistemit të ujitjes

  • Ndërtimi i sistemit të ujitjes në fshatin Kërrninë - Istog
RSS

NA NDIQNI NË RRJETET SOCIALE