Category Archives: Blog

“Alfa.i”, sponsori kryesor i shumë trofeve të KHF “Istogu”

Sporti sot është rruga më e mirë për promovimin e suksesit në shoqëri, ne besojmë se vetëm duke bashkëpunuar ngushtë dhe duke qenë afër njëri-tjetrit, mund të krijojmë një Strategji për suksese të reja të përbashkëta. Gjatë ceremonisë se nënshkrimit të marrëveshjes mes “Alfa.i” dhe KHF “Istogu”, pronari i kompanisë z. Halil Jahaj u shpreh […]

Pesë arsye pse çdo ndërtesë duhet të ketë një sistem HVAC

Sistemet HVAC janë përgjegjëse për rregullimin e nxehtësisë, rrjedhës së ajrit, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar të një ndërtese të tërë. Ju nuk do t’i shihni sistemet kur të hyni në ndërtesë, por me siguri do të ndjeni efektet e një vendi pune të rehatshëm dhe të ajrosur mirë. Këtu janë disa nga arsyet kryesore […]

Rëndësia e Industrisë të Ndërtimit në ekonomi dhe përdorim të pajisjeve të ndërtimit 

Industria e ndërtimit është një nga industritë me një ndikim të madh në ekonominë e çdo vendi. Çdo pjesë e infrastrukturës apo pasurive të paluajtshme të ngritura rreth nesh merret nga segmentet nën Industrinë e Ndërtimit. Roli i Industrisë së Ndërtimit Çdo lloj ndryshimi në pronat strukturore bëhet nga një industri profesionale ndërtimore. Ndërtimi mund […]

Mbrojtja e mjedisit gjatë ndërtimit

Zhvillimi dhe modernizimi i ndërtimit ka zanafillën tek menaxherët dhe udhëheqësit e ndërtimit. Menaxherët e ndërtimit kanë një sërë përgjegjësish vendimmarrëse. Ata janë përgjegjës për të siguruar qëprojektet e klientëve të tyre të përfundojnë në kohë. Ata gjithashtu duhet të sigurojnë që ekuipazhet e tyre tëkenë një vend pune të sigurt. Mbajtja e një projekti […]

Energjia efiçiente, mundësi kursimi

Energji efeçiente do të thotë të përdorësh më pak energji për të kryer të njëjtën punë si dhe uljen e faturave të energjisë dhe reduktimin e ndotjes në të njëjtën kohë. Shumë produkte, shtëpi dhe ndërtesa përdorin më shumë energji sesa kanë nevojë në të vërtetë përmes joefikasitetit dhe humbjes së energjisë. Energjia efeçiente është […]