Kthesë Tranzitore El. mashkullore

Karakteristikat:

  • PE 100 SDR 11 (ISO S5)
  • 10 Bar Gaz / 16 bar Ujë
  • Me fiksim të tubit integral
  • Lidhës pin 4 mm
  • Tregues të kufizuar të bashkimit të rrugës
  • Furnizuar si një çantë
Category: