Ndërtimi i pikave kufitare me Shqipërinë

Ndërtimi i pikave kufitare me Shqipërinë

  • Periudha: 2006-2008
  • Investitori: Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë
  • Përfituesi: Pikat kufitare

Është bërë ndërtimi i pikave kufitare me Shqipërinë: Qafa e Morinës, Qafa e Prushit dhe Rehabilitimi i pikës kufitare në Vërmicë nga kompania Alfa-i, duke bërë kështu me funksionale dhe praktike punën e stafit, gjithashtu duke mundësua qarkullim më të shpejt të mallrave dhe shërbimeve.