Inagurimi i Objekteve Kolektive në Suhadoll

Inagurimi i Objekteve Kolektive në Suhadoll   Është bërë inaugurimi i dy objekteve të banimit, Qendrës për Komunitetin si dhe zonave rekreative përrreth saj në Suhadoll të Komunës së Graçanicës me një sipërfaqe prej 2500m2 ku janë strehuar 34 familje, ndërsa për punimet deri në detajin e fundit me standartet më bashkëkohore është përkujdesur kompania […]

Inagurimi i Objekteve Kolektive në Suhadoll

 
Është bërë inaugurimi i dy objekteve të banimit, Qendrës për Komunitetin si dhe zonave rekreative përrreth saj në Suhadoll të Komunës së Graçanicës me një sipërfaqe prej 2500m2 ku janë strehuar 34 familje, ndërsa për punimet deri në detajin e fundit me standartet më bashkëkohore është përkujdesur kompania Alfa.i
Arkitektura unike reflekton një kombinim harmonik të formave dhe detajeve, duke krijuar një përvojë që tejkalon kufijtë e objekteve të zakonshme. Jeta e banorëve do të ndryshoj dhe banimi në këtë vend do të krijoj kapitullin më të bukur të jetës së tyre.
Falënderojmë Bashkimin Evropian, Ministrinë e Komuniteteve dhe Kthimit, si dhe Këshilli Danez për Refugjatët (DRC), gjithashtu dhe nënkontraktorët për angazhimin e tyre maksimal dhe profesional në realizimin e këtij projekti!