Ndërtimi i tubacionit, rezervuarit dhe filtrave të ujit, Instalimi i sistemit të pompimit

Ndërtimi i tubacionit, rezervuarit dhe filtrave të ujit, Instalimi i sistemit të pompimit

  • Periudha: 2010-2012
  • Investitori:
    KFW – Bankengruppe Kompania e ujësjellësit Rajonal “Prishtina”
  • Përfituesi:
  • Banorët e lagjet Tophane, Velania dhe Kodra e Trimave I & II

Ndërtimi i tubacionit për lagjet Tophane, Velania dhe Kodra e Trimave I & II. Ndërtimi i rezervuarit, filtrave të ujit në Badovc, Instalimi i stacionit të pompimit në Prishtinë.