Ndërtimi i pikës kufitare në Mutivodë

Ndërtimi i Pika kufitare në Mutivodë

  • Periudha: 2019-2021
  • Investitori:
    Zyra e Kombeve të Bashkuara për Shërbime të Projekteve
  • Përfituesi:
    Dogana e Kosovës – Qeveria e Republikës se Kosovës

Kanë përfunduar punimet në ndërtimin e pikës kufitare në Mutivodë!

Kjo pikë doganore është ndërtuar nga kompania kosovare “Alfa-i”  dhe i plotëson të gjitha kushtet për një punë efikase dhe të suksesshme.