Renovimi i Bllokut nr. 1 në burgun e Lipjanit

Renovimi i Bllokut nr. 1 në burgun e Lipjanit

  • Periudha: 2005
  • Investitori: Departamenti i Jurispodencës DOJ
  • Përfituesi: Burgu i Lipjanit

Kompania Alfa.i ka bere renovimin e Bllokut nr. I ne burgun e Lipjanit, renovim ky i cili i plotëson të gjitha kushtet për një punë efikase dhe të suksesshme për personelin e burgut, gjithashtu edhe kushte me norma standarde për të burgosurit.

Falënderojmë Departamenti i Jurispodencës DOJ – Prishtinë që e mundësoj realizimit e këtij projekti si dhe të gjithë bashkëpunëtoret e ndërlidhur rreth kryerjes së punimeve.