Renovimi i objektit së qendrës rehabilituese

Renovimi i objektit së qendrës rehabilituese

  • Periudha: 2002
  • Investitori: ETMFR – Banjë
  • Përfituesi: Banorët e qendrës rehabilituese në banjë të Pejës
  •  

Kompania Alfa.i ka bërë renovimi i objektit të qendrës rehabilituese në banjë të Pejës në komunën e Istogut dhe është financuar nga ETMFR.

Renovimi i qendrës rehabilituese ka qenë i nevojshëm edhe  shumëpritur për banoret.