Renovimi i palestrës sportive “Sezai Surroi”

Renovimi i palestrës sportive ”Sezai Sorroi”

  • Periudha: 2022-2023
  • Investitori:Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
  • Përfituesi: Sportistet e Komunës së Prizrenit

Në qytetin e bukur të Prizrenit kanë përfunduar punimet në Palestrën sportive “Sezai Surroi” në instalimin e sistemit të HVAC-së..

Ky sistem do të krijoj ambient të përshtatshëm për të gjithë sportistët që do të zhvillojnë kampionatet apo edhe stërvitjet në këtë palestër, ndërsa punimet janë monitoruar rregullisht nga inxhinieret tanë.

Punimet e kryera:

  • 𝑁𝑒̈𝑛𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑘
  • 𝐴𝐻𝑈 (𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎 𝐾𝑜𝑚𝑜𝑟𝑎)
  • 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 𝐻𝑖𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒
  • 𝐾𝑎𝑙𝑜𝑖𝑓𝑒𝑟-𝑎