Ne kujdesemi që shërbimet tona të jenë miqësore dhe në mbrojtje të mjedisit që na rrethon. Puna e ekipeve tona është e përqendruar në qëndrueshmëri dhe efikasitet, gjithashtu posedojmë mjetet dhe pajisjet më moderne të kohës që ofrojnë dhe sigurojnë kualitet të lartë në mbrojtjen e ambientit.

Alfa.i është ndërmarrje që i kushton kujdes të veçantë mbrojtjes së ambientit, sigurohemi që pas përfundimit të punimeve mos të këtë rrjedhje gazi apo edhe të lëngjeve toksike nga pajisjet tona, nga të cilat mund të vije edhe ndotja.

Aftësia e inteligjencës së biznesit për të mbajtur gjurmët e performancës, si dhe vendimmarrësit vigjilent për ndryshimet e kohës, e bëjnë atë një qasje plotësuese siç tregohet nga dëshira e kompanisë sonë për t’u bërë më miqësore me mjedisin. Edhe atëherë, ka nevojë për një udhërrëfyes të qartë që do të lidhet në inteligjencën e biznesit me iniciativat e gjelbra.