FF

  • Veshje standarde: Pluhur epoksid i lidhur me shkrirje min. 250 mikrofon RAL 5015
  • Flanshe sipas EN 1092-2 ose me kërkesë sipas standardeve të tjera
Category: