Mbulesa e pusetave pa hapje

Karakteristikat:

 

  • Materiali: GJS Hekuri Duktil, bitum i veshur
  • Kapaciteti: Klasa d 400, sipas EN 124
  • Qëllimi: të mbyllen boshtet e ujërave të zeza, me qasje intensive dhe të rregullt, hapje të shpeshta
  • Përdorimi: për rrugët me intensitet të lartë të automjeteve të rregullta dhe të rënda, me shpejtësi normale
  • Versionet: Fikse me hapje dhe pa hapje. Me / me-out mbyllje automatike