Ujemates Bmeters

  • Transmetimi mekanik nga turbina në mekanizëm.
  • Para-pajisje induktive për instalimin e moduleve të komunikimit të të dhënave M-BUS me tela dhe wireless M-BUS, dalje jo-magnetike impuls dhe LoRa.
Category: