Kthesë Elektrosalduese

  • PE 100 SDR 11 (ISO S5)
  • 10 bar Gaz / 16 bar Ujë
  • Lidhës pin 4 mm
  • Treguesit e kufizuar të bashkimit të rrugëve
Category: