Lidhese Riparuese – Viking Johnson

  • Lidhese Riparuese mbyllë vrimat e korrozionit, dëmtimet nga ndikimi dhe çarjet gjatësore
  • Zvogëlimi i mbajtjes së aksioneve për shkak të tolerancës së gjerë në gamë
  • Kapëset janë të disponueshme me shirita të vetëm, të dyfishtë dhe të trefishtë – si 1 pjesë (deri në 10 mm tolerancë), 2 pjesë (deri në 20 mm tolerancë), 3 pjesë (deri në 30 mm tolerancë)
  • Riparim i përhershëm për shumë lloje të dëmtimit të tubave nga DN50 (2”) në DN1000 (24”)