Qafore metalike

  • Aplikimi                                         Ujë të pijës
  • Presioni                                          10/16 bar
  • Temperatura e punës deri:      60 ° C
  • Kjo qafore shpimi pa valvolë përdoret për lidhjen e gypave të ujit të amvisërisë me rrjetin e ujit jo nën presion. Lidhja me anë të qaforës kryhet horizontalisht me pjesën kryesore.
Category: