Gyp 16 PERT Giacomini

  • Tubat R978 PE-RT (polietileni me rezistencë të shtuar termike) mund të përdoren për shpërndarjen e ujit në sistemet e ngrohjes dhe/ose ftohjes.
  • Falë fleksibilitetit të lartë të këtij materiali, punimet e shtrimit të tubave rezultojnë jashtëzakonisht të lehta dhe të shpejta.
  • Përparësi të tjera të përfaqësuara nga përdorimi i tubave sintetikë janë mungesa e saldimit dhe reduktimi i nyjeve mekanike të ndjekura që në afat të gjatë mund të shkaktojnë rrjedhje, përveç jetëgjatësisë së lartë të materialit që nuk i nënshtrohet ngjeshjeve dhe fenomeneve elektrokimike. .
  • Tubat R978 PE-RT janë të ekstruduar me një pengesë kundër oksigjenit EVOH, falë së cilës sasia modeste e oksigjenit që përshkon jashtë në brendësi të tubit, bëhet plotësisht margjinale.
Category: