GYP PEX Giacotherm

  • Aplikimi: klasa 4 dhe klasa 5 (EN ISO 15875)
  • Jo për ujë të pijshëm
  • Dendësia: 0,939 g/cm3
  • Përçueshmëria termike: 0,38 W/(m K)
  • Koeficienti i zgjerimit linear: (1,9 x 10−4)/K
  • Rruga e thyerjes: 31 MPa
  • Moduli i elasticitetit në 23 °C: 540 MPa

Tubat R996T në PEX-b përputhen me standardin EN ISO 15875, i cili përcakton karakteristikat fizike dhe dimensionale dhe verifikohen sipas EN ISO Standardet 15875 dhe DIN 16892, që lejojnë vlerësimin e rezistencës ndaj presionit të kombinuar dhe stresit të temperaturës, duke iu referuar kurbat përkatëse të regresionit.

Category: