Gyp 16 PEX/AL/PEX Giacomini

  • Tubat me shumë shtresa R999 përbëhen nga një shtresë e brendshme PEX-b (rrjetë polietileni), një shtresë e mesme alumini e salduar për së gjati (kokë-kokë) me teknologji lazer/TIG dhe një shtresë e jashtme e bardhë PEX-b. Shtresat e mesme ngjitëse bashkojnë në mënyrë homogjene shtresat e aluminit dhe PEX-b.
  • Shtresa e aluminit siguron një pengesë të sigurt kundër oksigjenit dhe gazrave të tjerë së bashku me një rezistencë të jashtëzakonshme ndaj shtypjes.
  • Tubat me shumë shtresa R999 janë të përshtatshëm për sistemet e ujit, ngrohjes dhe ftohjes shtëpiake sipas standardit EN 21003
Category: