Ndërtimi i qendrës së reciklimit të mbeturinave në Mitrovicë

Ndërtimi i qendrës së reciklimit të mbeturinave në Mitrovicë

  • Periudha: 2018-2020
  • Investitori: Kuvendi Komunal i Mitrovicës
  • Përfituesi: Banorët e qytetit të Mitrovicës
Kanë përfunduar punimet në ndërtimin e qendrës së reciklimit të mbeturinave në komunën e Mitrovicës!
Falënderojmë Komunën e Mitrovicës për bashkëpunimin e mirë dhe të gjithë nënkontraktorëve për angazhimin e tyre në realizimin e këtij projekti!