Highschool Centre in Gracanica

Highschool Centre in Gracanica

  • Periudha: 2017-2022
  • Investitori: Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
  • Përfituesi: Komuna e Graçanicës
Është bërë inaugurimi i qendrës moderne e Shkollës së Mesme në Lapllasellë të ndërtuar nga kompania Alfa.i me standartet më bashkëkohore, e që do të mbledhë në një vend disa shkolla të mesme të cilat ishin të ndara me objekte te ndryshme duke zgjidhur kështu problemin e hapësirës për nxënësit e shkollave të mesme të Graçanicës.
 
Në ceremonin e inaugurimit morren pjesë edhe shefi i zyrës së BE-së në Kosovë, 𝗧𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗦𝘇𝘂𝗻𝘆𝗼𝗴, i cili zyrtarisht ia dorëzoi objektin kryetares së komunës së Graçanicës, 𝗟𝗷𝗶𝗹𝗷𝗮𝗻𝗮 𝗦𝗵𝘂𝗯𝗮𝗿𝗶𝗾