IOM_Reconstruction of facility center Vranidoll located in Prishtina Municipality

- IOM_Reconstruction of facility center Vranidoll located in Prishtina Municipality

  • Periudha: 2021
  • Investitori: Misioni i IOM në Kosovë
  • Përfituesi: Qendra e Migrantëve në Vranidoll
????????? ??????????? ? ??????̈? ??̈ ????????̈?? ??̈ ?????????
 
Alfa.i shpk. ka bërë renovimin e Qendrës së Pritjes për Migrantë në Vranidoll, e cila do të ofrojë strehim dhe siguri për migrantët, të cilët deri më tani kanë përfunduar shpesh duke jetuar në zona të grumbulluara, në rrugë ose në apartamente të mbipopulluara e të përdorura nga rrjetet e kontrabandës.