Drenazhimi, kanalizimi, Ujësjellësi në Filologjik, FSHMN, Filozofik

Drenazhimi, kanalizimi, Ujësjellësi në Filologjik, FSHMN, Filozofik

  • Periudha: 2021-2022
  • Investitori: Universiteti i Prishtinës
  • Përfituesi: Studentet e Universitetit të Prishtinës
Kompania alfa.i shpk ka bërë renvovimin e objektit të fakultetit Filologjikë të Universitetit të Prishtinës (??????????? ? ?????????? ?? ??? ????????? ? ???????), ku u vizitua dhe nga Rektori i Up-së, Sekretari si dhe Dekan të fakulteteve: Filozofik, Filologjik, FSHMN të Universitetit të Prishtinës.
 
Ky renovim i cili i plotëson të gjitha kushtet Higjienike dhe Sanitare.