Implementimi i punimeve në Veri të Kosovës

Implementimi i punimeve në Veri të Kosovës

  • Periudha: 2015-2018
  • Investitori: Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë
  • Përfituesi: Komuna e Mitrovicës

  Projekti përmban:

  • Rregullimi i përroit së Zubodolskës në rrugën Boraca në Zubin Potok
  • Rregullimi i përroit së Zubodolskës në rrugën Luke Pridvorjana në Zubin Potok
  • Rindërtimi i rrugës Nikola Tesla dhe ndërtimi i trotuareve në Zvecan
  • Rruga për këmbësorë dhe ndriçimi në rrugën regjionale midis kalimit hekurudhor Zvecan dhe Zitkovac
  • Rindërtimi i trotuarit në rrugën Mbreti Pitër nga ëmbëltorja “Sar” deri në urën kryesore në Mitrovicën e Veriut
  • Rindërtimi i trotuarit Lindor në rrugën Mbreti Pitër nga rrethrrotullimi deri tek rrokaqielli i kuq, Mitrovica e Veriut
  • Rindërtimi i tregut të gjelbër të qytetit, Leposavic
  • Rindërtimi i shkollës fillore “Vuk Karagjiq” në Socanicë
  • Ndërtimi i parkingut publik në kryqëzimin e rrugëve Kolasinska dhe Drvarska në lumin Ibër në Mitrovicën e Veriut