Rehabilitimi i sistemit të ujësjellësit në Mitrovicën Jugore, Vushtrri dhe Skenderaj

Rehabilitimi i sistemit të ujësjellësit në Mitrovicën Jugore, Vushtrri dhe Skenderaj

  • Periudha: 2016-2018
  • Investitori: LUX Development
  • Përfituesi: Banorët e Mitrovicës Jugore, Vushtrrisë dhe të Skenderajt
  • Rehabilitimi i Sistemit të ujësjellësit në Mitrovicën Jugore, Vushtrri dhe Skenderaj Faza 2 e investimit Pjesa 1. 
  • Projekti është në fazat e para të zhvillimit dhe ka për qëllim përmirësimin e kualitetit të ujit duke kontribuar në mirëqenien e qytetarëve.