Projekti i Efiçiencës së Energjisë dhe e Energjisë së Ripërtëritshme të Kosovës

Projekti i Efiçiencës së Energjisë dhe Energjisë së Ripërtëritshme të Kosovës - renovimi 14 Objekteve

 • Periudha: 2016-2018
 • Investitori: Ministria e Zhvillimit Ekonomik(MZHE)
 • Përfituesi: Studentët e Fakultetëve përkatëse, pacientët dhe stafi mjekësor i Klinikave Mjekësore brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës!

Alfa.i ka kryer punime për të përmirësuar efiçiencën e energjisë dhe instaluar sisteme të energjisë së ripërtëritshme në 12 ndërtesa publike, spitalore dhe universitare, në Prishtinë, në kuadër të Projektit për Efiçiencë të Energjisë dhe Energji të Ripërtëritshme.

Janë kryer punime në Dritare të reja, izolime, ndriçim optimal, fasada si dhe panele solare

Ndërtesat e renovuara:

 1. Fakulteti i Arkitektures
 2. Fakulteti i Arteve dhe Edukimit
 3. Konvikti numer 6
 4. Klinika Infektive
 5. Fakulteti i Stomatologjisë
 6. Klinika Ortopedike
 7. Ndërtesa e Institutit
 8. Fakulteti i Mjekësisë
 9. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik
 10. Klinika e Neurologjisë
 11. Klinika e Psikiatrisë
 12. Klinika e Orto-Prostetikes