Riparimi, rekonstruktimi dhe rritja e kapacitetit me ujë në disa fshatra të Kaçanikut

PROJEKTI 05

  • Periudha: 2015-2019
  • Investitori:
    Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor – MMPH
  • Përfituesi: Banorët e fshatrave në Komunën e Kaçanikut

Riparimi, rekonstruktimi dhe rritja e kapacitetit të ujit në sistemin ekzistues për furnizimin me ujë të pijes për fshatrat: Nikaj, Rekë, Dubravë, Sopanicë, Doganajë, Hoxhaj, Elezaj, Sllatinë dhe Kaçanik i vjetër – Kaçanik, sipas projektit të hartuar nga Komuna e Kaçanikut.

• Objektet për marrjen e ujit – kaptazhat,
• Objektet (komorat) ujëmbledhëse,
• Objektet (komorat) për shuerjen e energjisë,
• Gypësjellësi kryesor prej objekteve për marrjen e ujit deri
  në Peshoren për ndarjen e ujit.
• Rezervuari në fshatin Elezaj,
• Rrjeti shpërndarës në fshatra

.