Rehabilitimi i sistemit të ujësjellësit në Vushtrri – Pjesa e dytë

PROJEKTI 05

  • Periudha: 2016-2018
  • Investitori: LUX development
  • Përfituesi: Banoret e komunës së Vushtrrisë

Kompania lidere në Kosovë alfa.i e cila është ndërmarrja më e madhe e pavarur inxhinierike dhe konsulente në Kosovë, ka bërë rehabilitimi i sistemit të ujësjellësit në Vushtrri.

Nga ky Rehabilitim i sistemit të ujësjellësit, qytetarër e komunës së Vushtrrisë do të frurnizim me ujë të pijshëm dhe qasja e tyre në ujsjellës të qytetit do të jetë më e lehtë.