Instalimin dhe rehabilitimi e masave mbrojtëse në burimet të ujit

Instalimin i masave mbrojtëse në burimet të ujit

  • Periudha: 2013-2016
  • Investitori:
    KFW – Bankengruppe Kompania e Ujësjellësit Rajonal – Prishtina
  • Përfituesi: Banorët e komunës së Fushë Kosovës

Komania Alfa.i kapërfunduar punimet në Instalimin  e masave mbrojtëse në burimet e ujit dhe rehabilitimi i rrjetit shpërndarës në komunën e Fushë Kosovës.

Ky projektë është finacuar nga KFW – Bankengruppe Kompania e Ujësjellësit Rajonal – Prishtina më qellim që qytetarët mos të ken telashe me ujin e pijës.