Adaptimi, renovimi i shtypshkronjes për AKP – Prishtinë

Adaptimi, renovimi i shtypshkronjes për AKP – Prishtinë

  • Periudha: 2019-2021
  • Investitori:
    Ministria së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike
  • Përfituesi: Agjencia Kosovare e Privatizimit

Kompania lidere në Kosovë alfa.i e cila është ndërmarrja më e madhe e pavarur inxhinierike dhe konsulente në Kosovë, ka bërë renovimin e plotë të zyrave të Agjencisë Kosovare e Privatizimit.

Renovim ky i cili i plotëson të gjitha kushtet për një punë efikase dhe të suksesshme.