PE - Me saldim ballor

Kthesë PE 45°

PE - Me saldim ballor

Kthesë PE 60°

PE - Me saldim ballor

Kthesë PE 90°

Lidhese Riparuese (Repair Clamp)

Lidhëse e lehtë Riparuese Aquas 10

Lidhese Riparuese (Repair Clamp)

Lidhëse e lehtë Riparuese Aquas 20

Lidhese Riparuese (Repair Clamp)

Lidhëse e lehtë Riparuese Aquas 30

Elektrosalduese

Lidhese Elektrosalduese

Mekanike

Lidhese iJoint