Energjia efiçiente, mundësi kursimi

Energji efeçiente do të thotë të përdorësh më pak energji për të kryer të njëjtën punë si dhe uljen e faturave të energjisë dhe reduktimin e ndotjes në të njëjtën kohë. Shumë produkte, shtëpi dhe ndërtesa përdorin më shumë energji sesa kanë nevojë në të vërtetë përmes joefikasitetit dhe humbjes së energjisë. Energjia efeçiente është një nga mënyrat më të lehta për të eliminuar “mbeturinat” e energjisë dhe për të ulur kostot në përgjithësi. Është gjithashtu një nga mënyrat me kosto më efektive për të luftuar ndryshimet klimatike, për të pastruar ajrin që thithim, për të ndihmuar familjet të përmbushin buxhetet e tyre dhe për të ndihmuar bizneset të përmirësojnë linjat e tyre përfundimtare.

Ka mundësi të mëdha për përmirësime të efiçencës në çdo sektor të ekonomisë, qofshin ato ndërtesa, transport, industri apo prodhim energjie.

Energjia efeçiente dhe energjia e rinovueshme thuhet se janë shtyllat binjake të politikës së qëndrueshme të energjisë dhe janë prioritete të larta në hierarkinë e energjisë së qëndrueshme.

Në shumë vende, efiçenca e energjisë shihet gjithashtu se ka një përfitim për sigurinë kombëtare, sepse mund të përdoret për të reduktuar nivelin e importeve të energjisë nga vendet e huaja dhe mund të ngadalësojë shkallën në të cilën burimet e brendshme të energjisë janë varfëruar.

Përfitimet e Efiçiencës së Energjisë

Efiçenca e energjisë kursen para, rrit elasticitetin dhe besueshmërinë e rrjetit elektrik dhe siguron përfitime mjedisore dhe shëndetësore.

Përmirësimet e efikasitetit të energjisë zvogëlojnë sasinë e energjisë elektrike në rrjet në të njëjtën kohë, e njohur si ngarkesë, duke minimizuar mbingarkesën dhe stresin në rrjetin elektrik. Sa më pak ngarkesë aq më pak mundësi për ndërprerje të energjisë.

Për më shumë ndiqeni videon: