Ndërtimi i Spitalit Ushtarak në Komunës së Prizrenit

Ndërtimi i Spitalit Ushtarak në Komunës së Prizrenit

  • Periudha: 2007
  • Investitori:
    Qeveria Gjermane Ministria e Mbrojtjes/EFA Hochbau GmbH
  • Përfituesi: Komuna e Prizrenit

Ka përfunduar ndërtimi i Spitalit Ushtarak me standard dhe kualitetin më të lartë, ndërtimi i objektit të spitalit është përkrahur nga Qeveria Gjermane Ministria e Mbrojtjes/EFA Hochbau GmbH dhe punimet i ka përfunduar kompania ndërtimore dhe inxhinierike Alfa-i.

Spitali ushtarak në Komunës së Prizrenit do të jetë modeli i spitaleve në republikën e Kosovës, ndërkohë që ky spital do të ofrojë shërbime të integruara.