Ndërtimi dhe betonimi i kanalit të Grabanicës – Lot 1

Ndërtimi dhe betonimi i kanalit të Grabanicës - Lot 1

  • Periudha: 2016
  • Investitori:
    Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
  • Përfituesi: Banoret e Grabanicës

Ndërtimi dhe betonimi i kanalit të Grabanicës, Lot 1 – Klinë
Projekti është në fazat e para për përmirësimin e kualitetit të ujit për të gjithë banoret e Grabanicës.