Ndërtimi i Impiantit të Ujit dhe Kolektorin e Kanalizimeve

PROJEKTI 05

  • Periudha: 2011-2013
  • Investitori:
    Zyra e Komisionit Evropian në Kosovë
  • Përfituesi: Komuna e Skenderajt dhe Leposaviqit

Ndërtimi i Impiantit të Ujit dhe Kolektorin e Kanalizimeve si dhe trajtimi i ujërave të zeza ishte nevojë emergjente në Komunën e Skenderajt dhe Leposaviqit, projekt ky që u implementim nga Kompania Alfa-i dhe u mbështet financiarisht nga Zyra e Komisionit Evropian në Kosovë

Objektivi dhe qëllimi specifik i këtij projekti të veçantë është ruajta e ujit dhe zvogëlojë ndotjen mjedisore në duke trajtuar ujërat e ndotura të zonës.

Punimet e përfunduara në këtë projekt janë:

  • Ndërtimi i Impiantit të ujit në Leposaviq
  • Ndërtimi i Kolektorit të Kanalizimit në Skenderaj
  • Impianti i trajtimit të ujërave të zeza në Skenderaj