Ndërtimi i Pishinës “Havarik” në Feronikel – Drenas

Ndërtimi i Pishinës “Havarik” në Feronikel – Drenas

  • Periudha: 2006
  • Investitori:MZT Pumpi – Shkup
  • Përfituesi: Komuna e Drenasit

Kompania Alfa.i ka bërë ndërtimi i Pishinës “Havarik” në Feronikel në komunën e Drenasit që është financuar nga MZT Pumpi me qendër në Shkup.

Falënderojmë komunën që e mundësoj realizimit e këtij projekti si dhe të gjithë bashkëpunëtoret e ndërlidhur rreth kryerjes së punimeve për ndërtimi i Pishinës Havarik.