Ndërtimi i rrjetit të Ujësjellësit

Ndërtimi i rrjetit të Ujësjellësit

  • Periudha: 2016
  • Investitori:
    Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishitina”
  • Përfituesi:
    Banoret e Rrugën “Rexhep Mala”, rrugën e UÇK-së, si dhe në fshatin “Hencë”

Është bërë ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në Rrugën “Rexhep Mala”, rrugën e UÇK-së, si dhe në fshatin “Hencë” të komunës së Prishtinës nga kompania Alfa-i, me standardet me të larta duke bere qe këto pjese te kenë ujë te bollshëm edhe pastër si për prirje ashtu edhe për shfrytëzime tjera familjare.